Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Mina i muntanya de sal de Cardona

  • Mina i muntanya de sal de Cardona

    Mecanismes d’extracció a la Mina i Muntanya de Sal de Cardona.

  • Mina i muntanya de sal de Cardona

    Muntanya de sal de Cardona.

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

L'interior de la mina de sal.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

La Muntanya de Sal de Cardona és una meravella natural que amaga en el seu interior una antiga explotació minera: les antigues instal·lacions de Mina Nieves. El recinte Mina Nieves fou una de les explotacions de sals potàssiques més importants d’Europa fins l’any 1990. A més de les mines, el recinte compta amb una part destinada al museu, que ofereix una visió global d’aquesta explotació minera des de diversos punts de vista, com ara el geològic, el mineral, el botànic o l’històric. També s’hi poden contemplar els pous d’extracció i la seva maquinària.

La Muntanya de Sal de Cardona és un diapir que creix cada any. Ocupa una depressió del terreny amb forma d’el·lipsi allargassada amb una extensió de 1.800 metres de llargària per 600 d’amplada, i una superfície de 100 hectàrees que ofereix unes característiques naturals úniques i excepcionals.

  • BCIL I-04 (Edificis industrials) Normativa: 2012/049232/N