Skip to main content

Enllaços d’interès

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)

Web del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). La missió del Museu és la de mostrar permanentment la implantació i l’evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya, la seva aplicació industrial i, molt especialment, la seva implicació i incidència social.

Patrimoni.gencat

Web del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dedicat a la difusió del patrimoni cultural del país.

Patrimoni Industrial

Patrimoni Industrial: Blog del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), dedicat a les novetats relacionades amb el patrimoni industrial a Catalunya.

Plan Nacional de Patrimonio Industrial

Web del Ministeri de Cultura, Educació i Esport en què es poden consultar els objectius, actuacions i desenvolupament del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC)

Web de la XATIC, una associació de municipis situats per tota la geografia catalana que tenen en comú un important i variat llegat industrial i que volen unificar esforços per promoure el turisme industrial.

Museu al Carrer

Web del projecte Museu al Carrer del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per inventariar, georeferenciar, documentar i posar en valor el patrimoni de la societat industrial que es conserva als pobles i ciutats de Catalunya.

Comité Internacional para la conservación y defensa del Patrimonio Industrial – TICCIH España

Web del Comité Internacional para la conservación y defensa del Patrimonio Industrial – TICCIH España, dedicat a la preservació, la defensa, la difusió, l’estudi del patrimoni i l’arqueologia industrial.

Patrimonio Industrial Arquitectónico

Blog de la doctora en Arquitectura Diana Sánchez Mustieles en què es recullen notícies, reivindicacions, opinions i pensaments sobre patrimoni industrial arquitectònic.

European Route of Industrial Heritage

Web de The European Route of Industrial Heritage (ERIH), una xarxa dedicada a la difusió, al coneixement, la protecció i la promoció del patrimoni industrial a Europa.

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya

Web de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, entitat dedicada a la promoció del Museu de la Ciència i de la Tècnica i la protecció del Patrimoni Industrial i el foment de l’estudi de l’Arqueologia Industrial a Catalunya.

Dossier de paisatges industrials (2013) de l’Observatori del Paisatge de Catalunya

Recull la principal informació existent a Internet sobre els paisatges industrials. Incorpora una aplicació interactiva per descobrir paisatges industrials de Catalunya classificats en quatre tipologies: colònies de riu, paisatges industrials urbans, paisatges de la mineria i paisatges de l’energia hidroelèctrica.