Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Mina de petroli de Riutort

  • Mina de petroli de Riutort

    Interior de la Mina de petroli de Riutort.

    © Carme Sellés

Why visit it?

Única mina d'aquestes característiques de tot l'Estat espanyol.

Curiosity

L'accés a l'interior de la mina.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

La mina de Riutort és una de les poquíssimes mines subterrànies de petroli que hi ha al món. L’any 1905, els enginyers francesos Jules Claviez i Philipp Petit van començar-ne la perforació. El petroli s’extreia de les capes de margues bituminoses que al principi afloraven a l’exterior i que, posteriorment, van ser buscades a través de mines de galeria per treure’n major benefici.

De la Mina de Riutort no en van sortir més de 500 tones de petroli en 12 anys d’explotació i després de l’excavació de 350 metres de galeries. Es tracta, doncs, d’una obra immensa amb un rendiment en petroli molt minso. La seva singularitat mundial, però, ha fet que recentment se n’hagi habilitat la seva museïtzació i visita.

  • 1905