Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Serradora i molins fariners de la Vall d’Ora

  • Molins i serradora de la Vall d'Ora.

    Interior d’un dels molins de la vall d’Ora.

    © Jaume Perarnau

Why visit it?

Pel conjunt i l'entorn d'autosuficiència històrica on s'ubica.

Curiosity

El pas de la serradora hidràulica a serradora mecànica.

When to visit it?

A l'estiu.

Documentats des del segle XII, els molins hidràulics fariners han esdevingut un referent de l’activitat econòmica i social dels masos i nuclis rurals dispersos, a cavall entre el Berguedà i el Solsonès, i presidits pel monestir de monjos benedictins de Sant Pere de Graudescales. A la vall d’Ora hi trobem els molins fariners de Cal Guirre, Ca l’Ambròs i Molí Vell de Canaleta. A la resta del municipi, també n’hi havia al Molí Nou de Postils, al Molí de Can Feliu i al Molí de Moscavera.

Aquests molins acostumaven a tenir serradora i ferreries annexes. L’any 1995, arran de la iniciativa de l’Ajuntament de Navès, es va restaurar el Molí de Ca l’Ambròs, la serradora amb roda vertical adjacent, el pont medieval de dos arcs que travessa el riu Aiguadora i l’antiga escola de la vall d’Ora, on es va instal·lar un petit ecomuseu.

  • s. XVIII-XX
  • Desconegut