Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Sederies Vilumara

  • Sederies Vilumara

    Façana de les Sederies Vilumara.

    © Ramon Blanch

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Singularitat de la producció en seda a Catalunya.

Curiosity

La façana amb les obertures de ventilació amb escultures de cucs de seda.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

La fàbrica de Sederies Vilumara inicialment estava situada a Barcelona, però amb l’obertura de la part alta de l’avinguda Diagonal es va traslladar a l’Hospitalet de Llobregat. Les Sederies Vilumara, popularment conegudes com Les Sedes, van ser un encàrrec de Francesc Vilumara i Bayona, i van començar a funcionar a principis del segle XX.

En els anys setanta i vuitanta, un grup de polítics va voler enderrocar la fàbrica per crear-hi un espai verd, però l’oposició popular va aconseguir que la fàbrica es preservés.

Can Vilumara fou una de les fàbriques de teixits de seda més grans de Catalunya i avui dia acull l’Institut Can Vilumara.

  • 1906, 1928 (ampliació)
  • BCIL (1561-I de data 19.09.2001)
  • Andreu Audet i Puig, arquitecte. Ampliació 1928: Francisco Izard i Bas, enginyer industrial