Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Salí de Cambrils

 • Salines de Cambrils

  El salí vist des de Font Salada.

  © Ajuntament d'Odèn
 • Salines de Cambrils

  Els voltants del Salí de Cambrils.

  © Ajuntament d'Odèn
 • Salines de Cambrils

  Piscina de tractament terapèutic amb sal.

  © Ajuntament d'Odèn
 • © Ajuntament d'Oden

  Interior del salí.

  Ajuntament d'Odèn
 • Salines de Cambrils

  Un munt de sal al Salí de Cambrils.

  © Ajuntament d'Odèn

Why visit it?

Salines importants en una zona allunyada dels grans nuclis de comercialització.

Curiosity

Extensió conservada de les eres. Reutilització i restauració del molí de sal.

When to visit it?

A l'estiu.

El Salí de Cambrils és una antiga explotació de 1780 que, aprofitant les surgències d’aigua salada de la Ribera Salada, obtenia sal per evaporació d’aquest líquid. L’aigua salada s’emmagatzemava en grans basses i des d’allà es transportava a les eres o bancals d’evaporació amb un sistema de canals de fusta, recs i regueres. Les eres o bancals d’evaporació es construïen amb rajoles d’argila perquè l’aigua no s’hi filtrés, i s’omplien amb uns tres centímetres d’aigua salada. Es necessitaven tres dies de bon temps perquè s’evaporés l’aigua i, després, feien munts amb la sal i es posava en uns estenedors. Per acabar el procés, la sal es transportava amb un sistema de rails i vagonetes fins al magatzem, on es molia i es guardava per portar-la a vendre. Es conserva el conjunt de l’explotació, amb la singularitat que s’hi poden observar, també, cinc molins: dos de sal, un de farina, un de pinso i un de pelador.

El 1963 va ser l’últim any que es va treure sal de l’explotació del Salí de Cambrils. Actualment, s’ha restaurat part d’aquest complex i s’hi realitzen visites guiades i activitats terapèutiques al voltant de l’aigua salada.

 • 1780
 • Disposa de Pla Esp. Protecció Normativa: 2013/050625/N.