Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Pous de l’Avencó

  • Pous de l'Avencó

    Vista del pou.

    © Teresa Llordés

Why visit it?

Referent del conjunt de pous del Montseny, una de les principals zones de producció i proveïment de gel al llarg de la història moderna de Catalunya.

Curiosity

El fet de ser dels pocs pous del Montseny que existeixen i es conserven, ja que majoritàriament són poues.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

El Conjunt Patrimonial dels Pous de Glaç de l’Avencó, a Tagamanent, està format per dos elements. D’una banda, un itinerari interpretatiu que ressegueix l’antic sistema hidràulic de captació, conducció i congelació de l’aigua de la riera de l’Avencó. De l’altra, dos pous de glaç dels segles XVII i XVIII: el Pou Vell i el Pou Gran.

El Pou Gran ha estat restaurat íntegrament i dotat d’una museïtzació interior que el mostra com si s’estigués omplint de glaç. Tot el projecte s’ha fet des de la perspectiva de la museografia didàctica. L’objectiu principal és que el visitant pugui conèixer els trets principals i les sensacions pròpies de la indústria del glaç, que va assolir la puixança màxima durant els segles XVIII i XIX i va tenir en la zona del Montseny una de les principals àrees de producció de Catalunya.

  • s. XVII-XVIII
  • BCIL (510-I de data 18.10.2006)