Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Observatori de l’Ebre

  • Observatori de l'Ebre

    Observatori de l’Ebre.

    © Teresa Llordés

Why visit it?

Element històric i industrial destacat.

Curiosity

La sala de sismògrafs.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

L’Observatori de l’Ebre és una institució científica situada a Roquetes, al Baix Ebre. Va ser fundat el 1904 per la Companyia de Jesús i els científics Ricardo Cirera i Salse i Lluís Rodés i Campderà, amb l’objectiu pioner de fer recerca en el camp de la geofísica. Concretament, la línia d’estudi se centrava en la relació de l’activitat entre el Sol i la Terra. L’observació dels paràmetres geofísics d’aquesta línia de recerca inclouen l’anàlisi de l’activitat solar, el geomagnetisme, la meteorologia, la sismologia, el potencial elèctric i la ionosfera.

Al mateix temps, l’Observatori de l’Ebre posà en marxa des dels seus inicis un ambiciós pla de comunicació científica. L’observatori publicava en les principals revistes especialitzades de la seva àrea i, des del 1913 fins al 2004, edità la revista Ibérica. A la vegada, inicià una tasca editorial de difusió de la ciència, tant especialitzada com de divulgació, que va generar una important biblioteca científica.

  • 1904
  • Recollida en les fitxes de la Revisió de ldel Pla General d'Ordenació 2002/003130/E