Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Molí d’en Mornau

 • Molí d'en Mornau

  Visió lateral del molí d’en Mornau.

  © Marcos Brosel
 • Molí d'en Mornau

  Façana del molí d’en Mornau.

  © Mariona Abelló (Servei Patrimoni Arquitectònic Generalitat)
 • Molí d'en Mornau

  Una de les entrades del molí d’en Mornau.

  © Mariona Abelló (Servei Patrimoni Arquitectònic Generalitat)
 • Molí d'en Mornau

  Interior del molí d’en Mornau.

  © Mariona Abelló (Servei Patrimoni Arquitectònic Generalitat)

Why visit it?

Un dels molins paperers moderns més antics de Catalunya.

Curiosity

L'antiguitat del molí.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

El Molí d’en Mornau, a Sabadell, està considerat el molí paperer més gran del segle XVIII que es conserva a Catalunya. Ja funcionava com a molí draper a mitjan segle XVI, però va ser l’any 1776 quan es va construir el nou edifici. Juntament amb la fàbrica dels Panyos de Manresa, la Igualadina Cotonera i el Vapor Vell de Sants, és un dels exemples que ajuden a comprendre la riquesa productiva de la segona meitat del segle XVIII, a la vegada que constitueix un dels símbols del pas d’una instal·lació protoindustrial de l’etapa inicial de la industrialització al desenvolupament industrial del segle XX.

Forma part de la conca industrial del Ripoll i és un dels pocs grans edificis industrials que es manté d’aquella època. La seva estructura és la més habitual en aquesta tipologia fabril, que també trobem al Molí de la Vila de Capellades: estructura rectangular amb coberta a dues aigües i façanes amb obertures rectangulars que es repeteixen al llarg del parament.

 • 1783
 • Desconegut
 • BCIN (DOGC 05.01.2009)