Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Forns de la calç de Calders

 • Forns de la Calç de Calders

  Conjunt del forn de la calç i el centre d’art annex.

  © Ramon Blanch
 • Forns de la Calç de Calders

  El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat .

  © Ramon Blanch
 • Forns de la Calç de Calders

  Boques del forn de calç.

  © Ramon Blanch
 • Forns de la Calç de Calders

  Una de les obertures del forn de calç.

  © Ramon Blanch
 • Forns de la Calç de Calders

  Boca d’un dels forns del forn de calç de Calders.

  © Ramon Blanch
 • Forns de la Calç de Calders

  Entrada en un dels forns del forn de calç.

  © Ramon Blanch
 • Forns de la Calç de Calders

  Obertura superior per on es carregava la pedra calcària.

  © Ramon Blanch
 • Forns de la Calç de Calders

  Detall d’un dels forns del forn de calç.

  © Ramon Blanch
 • Forns de la Calç de Calders

  Conjunt del forn de la calç i el centre d’art annex.

  © Ramon Blanch
 • Forns de la Calç de Calders

  Conjunt del forn de la calç i el centre d’art annex.

  © Ramon Blanch

Why visit it?

Per la restauració i la reutilització dels forns, així com per l'allargament del temps en què va funcionar.

Curiosity

El forn de raig que s'hi conserva, únic a Catalunya.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

Conjunt de forns de calç, un d’ells de raig. Són dels més representatius i importants de Catalunya i actualment estan restaurats i reconvertits en el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç.

A més de les diferents dependències annexes i de la pròpia pedrera, destaquen els dos forns paral·lels adossats, amb un diàmetre de 3 metres i una alçada de 5, foradats al subsòl i amb revestiment interior de pedra. Cada forn consta d’una boca inferior, que servia per extreure’n les cendres i per l’entrada d’aire, i d’una obertura més gran a la part superior, per on es carregava la pedra calcària i s’hi posaven feixos de llenya. Cada boca dóna a una avantcambra coberta per sengles voltes. Al damunt hi ha una estructura moderna amb bigues i totxo. A la part de ponent, s’hi construí un forn més modern, amb la boca coberta amb volta de maó. A la vora hi ha un dels pocs forns de raig continu que es conserven a Catalunya i que recentment ha estat posat en funcionament de forma experimental.

 • BCIL (1650-I de data 28.07.2008)