Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Farinera Sant Jaume

 • Farinera Sant Jaume

  La Farinera del Clot original amb el cos transparent afegit posteriorment.

  © Bob Masters (Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya)
 • Farinera Sant Jaume

  La part posterior de la Farinera del Clot.

  © Bob Masters (Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya)

Why visit it?

Element històric, artístic i industrial destacat.

Curiosity

Elements interiors i incorporació d'elements arquitectònics de nova planta.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

La Farinera de Sant Jaume, també coneguda com a Farinera del Clot, va ser construïda per l’arquitecte Joan Sellarés l’any 1902. L’any 1991, va cessar la seva activitat original i va passar a formar part del Centre Cultural La Farinera del Clot.

La rehabilitació permet veure un tipus de fàbrica típica de finals del segle XIX i principis del segle XX. Es tracta de dos edificis, el més destacat dels quals té planta baixa i quatre pisos; l’altre, té planta baixa i un pis. També hi roman un dipòsit de blat, unit a la resta del conjunt per un passadís.

De l’edifici més emblemàtic, el de quatre plantes, en destaca la façana, que és de maó vist i de dalt a baix mostra vuit bandes coronades que sobresurten de forma esglaonada i confereixen verticalitat a l’estructura. La construcció és sòbria i l’únic tipus d’ornamentació és la franja de mosaic verd de la part superior i els esglaonaments que fa el maó en les bandes verticals. A l’interior, en destaquen les columnes de ferro i part de la maquinària original, feta de fusta.

 • 1902
 • Joan Sellarés
 • BCIL (4163 - I de data 26.05.2000)