Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Farinera Moretó

  • Farinera Moretó

    Recinte de la farinera Moretó.

Why visit it?

Element històric, artístic i industrial destacat.

Curiosity

Sitges d'emmagatzematge.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

L’any 1918, els germans Moretó encarregaren la construcció, a Mollet del Vallès, de la farinera a l’arquitecte municipal Domènec Sugrañes i Gras. Aquesta es va construir al lloc on hi havia una serradora a vapor, a tocar de l’estació, amb la finalitat d’ampliar el negoci que els Moretó havien iniciat el 1890.

La farinera Moretó és un recinte tancat d’un notable interès industrial pel fet d’estar format per diferents edificis i construccions, com ara sitges, naus, magatzems, habitatges i jardins. Tot el conjunt disposa de cobertes a quatre aigües, amb decoració geomètrica de ceràmica vermella i verda, barbacanes volades, bones combinacions de maó i estuc blanc de les parets, així com finestres amb arcs rebaixats i decoració de rajola vidriada.

  • 1890-1918
  • Domènec Sugrañes Gras
  • Nivell C/V (Façana i volum) Normativa: 2004/014314/B