Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Escorxador de Tarragona

 • Escorxador de Tarragona

  Reixat del pati de l’entrada de l’antic Escorxador de Tarragona.

  © Maria Rosa Ferré
 • Escorxador de Tarragona

  Les façanes de l’antic Escorxador de Tarragona.

  © Teresa Llordés

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

Façana principal.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

Edifici projectat l’any 1898 i inaugurat l’any 1901, obra de Josep M. Pujol. Té planta en forma de U i consta d’un petit pati tancat amb reixa davant l’entrada. Està construït amb combinació de pedra carejada i maó vist. Les finestres són verticals, lleugerament apuntades, agrupades de tres en tres al cos central, i de diferent alçària tot descrivint un triangle als laterals. Als costats de l’edifici principal, hi ha els antics habitatges dels treballadors i el mur que tancava el corral. L’edifici es va utilitzar com a escorxador fins als anys vuitanta del segle XX.

Des del 1992, és la seu del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, després que l’arquitecte Xavier Romaní i Bové s’encarregués de les reformes.

 • 1901
 • BCIL (6913-I de data 14.05.2013)
 • Josep M. Pujol