Skip to main content
 • Les façanes de l’antic Escorxador de Tarragona.
  Les façanes de l’antic Escorxador de Tarragona.
  © Teresa Llordés
 • Reixat del pati de l’entrada de l’antic Escorxador de Tarragona.
  Reixat del pati de l’entrada de l’antic Escorxador de Tarragona.
  © Maria Rosa Ferré

  Per què visitar-lo?

  Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

  La curiositat

  Façana principal.

  En quin moment visitar-lo?

  Al llarg de tot l’any.

  Edifici projectat l’any 1898 i inaugurat l’any 1901, obra de Josep M. Pujol. Té planta en forma de U i consta d’un petit pati tancat amb reixa davant l’entrada. Està construït amb combinació de pedra carejada i maó vist. Les finestres són verticals, lleugerament apuntades, agrupades de tres en tres al cos central, i de diferent alçària tot descrivint un triangle als laterals. Als costats de l’edifici principal, hi ha els antics habitatges dels treballadors i el mur que tancava el corral. L’edifici es va utilitzar com a escorxador fins als anys vuitanta del segle XX.

  Des del 1992, és la seu del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, després que l’arquitecte Xavier Romaní i Bové s’encarregués de les reformes.

  1. Datació: 1901
  2. Autor: Josep M. Pujol
  3. Protecció: BCIL (6913-I de data 14.05.2013)

  Localització

  Carrer de l’Escorxador, 19
  43003,
  Tarragona