Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Escorxador de Lleida

  • Escorxador de Lleida

    Conjunt de l’entrada a l’Escorxador de Lleida

    © Arxiu mNACTEC

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

Portalada i nau principal.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

L’escorxador de Lleida data de 1872 i és fruit de les polítiques higienistes de finals del segle XIX. Es va edificar en el mateix lloc de la ciutat en què ja s’escorxava des finals del segle XVIII. El 1912, l’escorxador va ser ampliat i millorat per un projecte de Francesc de Paula Morera, tot esdevenint l’exemple d’arquitectura modernista més important de la ciutat de Lleida.

L’any 1984, després de diferents reformes, va tancar definitivament i va caure en desús. Finalment, l’any 1993, es va iniciar el procés de remodelació de tot el conjunt, a partir d’un projecte de l’arquitecte Ezequiel Usón i Guardiola per acollir-hi els usos actuals: el teatre municipal, una aula de teatre, una escola bressol i diferents espais veïnals, cívics i socials. Se’n va fer la inauguració l’any 1999.

  • 1912
  • Francesc de Paula Morera i Gatell
  • Catalogat Clau HA. Núm 803 Normativa: 1982/000500/L