Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Dipòsits Vells de Manresa

 • Dipòsits Vells de Manresa

  Una fira a l’antic espai dels Dipòsits Vells de Manresa.

  © Ajuntament de Manresa
 • Dipòsits Vells de Manresa

  Les instal·lacions del Museu de la Tècnica de Manresa.

  © Arxiu mNACTEC
 • Dipòsits Vells de Manresa

  L’interior dels Dipòsits Vells.

  © Teresa Llordés

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

La nau central museïtzada.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

El Museu de la Tècnica de Manresa està situat on antigament hi havia els Dipòsits Vells, lloc on es recollien i s’emmagatzemaven 12.000 metres cúbics d’aigua provinents de la Sèquia. Es tracta de tres dipòsits idèntics, construïts entre el 1861 i el 1865, que fan 19,78 metres d’amplada i 8,50 metres d’alçada cadascun. La coberta de cada dipòsit està formada per dues voltes de pedra que descansen sobre els murs perimetrals i per una filera d’arcs i pilars central.

Aquesta construcció estava lligada a la xarxa de distribució d’aigua per tota Manresa. L’important creixement de la ciutat durant el darrer terç del segle XIX, juntament amb l’augment de la demanda de connexió a la xarxa de distribució per part de molts ciutadans, va fer que aquests dipòsits quedessin petits. Per aquest motiu, entre el 1884 i el 1888, es van construir uns nous dipòsits de major capacitat a la partida de Can Font. Des del mateix moment d’entrada en funcionament d’aquests nous dipòsits, els de la Creu Guixera van començar a anomenar-se els Dipòsits Vells.

Els Dipòsits Vells van subministrar aigua a les parts baixes de la ciutat fins l’any 1980. L’any 1991, es va restaurar l’edifici i, l’any 1993, s’hi va fundar l’actual museu.

 • 1861-1865
 • Enrique León (enginyer) i Marià Potó (mestre d’obres)
 • Carretera de Santpedor, entre Manresa-Alta i Plaça Mallorca
 • BCIL Normativa: 2011/044711/N