Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Dipòsits de FECSA

 • Dipòsits de FECSA

  Façana principal dels dipòsits.

  © Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona
 • Dipòsits de FECSA

  Façana lateral dels dipòsits.

  © Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona
 • Dipòsits de FECSA

  Façana principal dels dipòsits.

  © Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona

Why visit it?

Element històric i industrial destacat.

Curiosity

La decoració exterior.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

L’antic dipòsit o magatzem de FECSA, a Vilanova i la Geltrú, és un element molt singular i a la vegada molt poc conegut del patrimoni industrial. L’edifici és anterior a la remodelació de 1923, a càrrec de l’enginyer Daniel Boixeda, que li va donar l’aspecte modernista actual.

Es tracta d’un edifici de planta rectangular i coberta a dos vessants, amb un altell perpendicular a un extrem. Part de l’edifici es troba sota la rasant del carrer. La façana és molt característica i mostra formes geomètriques fetes amb totxo, ceràmica i rajola vidriada. També és molt destacable el detall ornamental metàl·lic dissenyat per sostenir el cablejat elèctric.

 • 1910
 • Daniel Boixeda
 • BCIL Normativa: 1987/003258/B