Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Dipòsits d’Aigua de Lleida

 • Dipòsits d'Aigua de Lleida

  L’espai del Dipòsit del Pla de l’Aigua.

  © Herminia Sirvent
 • Dipòsits d'Aigua de Lleida

  Els arcs del Dipòsit del Pla de l’Aigua.

  © Herminia Sirvent

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

La nau central.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

El Dipòsit del Pla de l’Aigua de Lleida és un gran dipòsit, la construcció del qual es va iniciar l’any 1784 i va trigar vuit anys a acabar-se. Aquest espai tenia l’objectiu d’abastir d’aigua potable la ciutat, per tal de superar les deficiències de la Lleida medieval i combatre les epidèmies. L’aigua que l’omplia provenia del canal de Pinyana i es distribuïa a la població mitjançant cinc fonts monumentals: la de l’Ensenyança, la del Roser, la de la Catedral, la de Sant Francesc, i la de Sant Joan, coneguda popularment com la de les Sirenes.

Es tracta d’un edifici de grans dimensions, construït amb 25 pilastres de pedra. La seva capacitat és de nou milions de litres i se’l coneix com a Catedral de l’Aigua.

Actualment, els Dipòsits d’Aigua de Lleida són un espai visitable que forma part del Museu de l’Aigua de Lleida.

 • 1784
 • Catalogat Clau HA. Núm 801 Normativa: 1982/000500/L