Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Centrals de Vilanna i Bescanó

  • Centrals de Vilanna i Bescanó

    L’edifici sobrealçat de la central de Vilanna.

    © Teresa Llordés

Why visit it?

Element històric i industrial destacat.

Curiosity

Les escultures exteriors.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

La central del turó dels Cavalls és un edifici modernista i un emblema de l’arquitectura del poble de Bescanó. Construït l’any 1916, està format per tres plantes rectangulars i teulades de dos vessants a tres nivells. Destaca el seu salt d’aigua, de 10,2 metres. Quan l’aigua no s’utilitza per a turbinar, es desvia per un altre sortidor que crea un efecte notable, tant acústic com visual. A més, aquest salt compta amb la decoració d’unes escultures modernistes.

Uns anys abans, el 1905, s’havia construït la central de Vilanna, també al municipi de Bescanó. Es tracta d’una central hidroelèctrica noucentista de planta rectangular i teulada a dos vessants, que està sobrealçada per permetre el pas de l’aigua i salvar el desnivell del terreny. Ressalta l’aspecte estètic del conjunt, que inclou l’ús del maó, la rajola vidriada o un entorn enjardinat.

  • 1916
  • Joan Roca i Pinet
  • Cent. El. Bescanó: BCIL (4448-I) Cent. El. Vilanna: BCIL (4449-I) De data 12.11.1986