Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Celler Cooperatiu de Sant Guim de Freixenet

 • Celler Cooperatiu de Sant Guim de Freixenet

  Arcs d’influència gaudiniana al celler cooperatiu de Sant Guim de Freixenet.

  © Albert Aymà
 • Celler Cooperatiu de Sant Guim de Freixenet

  Façana del celler.

  © Albert Aymà

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

Columnes i arcs parabòlics interiors.

When to visit it?

Tardor-Hivern.

L’edifici del celler cooperatiu de Sant Guim de Freixenet, tot i el seu nom, es caracteritza perquè, a diferència de la majoria d’obres realitzades per Cèsar Martinell, no és un celler vinícola, sinó que és un magatzem de gra que va servir al Sindicat Agrícola de Cervera. Per aquest motiu fou aixecat a la vora de l’estació de ferrocarril, l’any 1920.

L’edifici és de façana simètrica, amb dos grans arcs d’entrada, que es recolzen en una singular columna rodona. L’espai destinat a habitatge i oficines presenta petites balconades. El conjunt és fet d’obra vista, de pedra i maó, amb un acabat curvilini. La planta és rectangular i diferenciada en tres naus d’alçades desiguals i amb grans arcs parabòlics que es recolzen sobre pilars de clares influències gaudinianes.

El Celler Cooperatiu de Sant Guim de Freixenet va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 2000.

 • 1916
 • Cèsar Martinell i Brunet
 • BCIN (DOGC 29.05.2000)