Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Celler Cooperatiu de Nulles

 • Celler Cooperatiu de Nulles

  La façana del celler cooperatiu de Nulles.

  © Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya
 • Celler Cooperatiu de Nulles

  Exterior de les naus del celler cooperatiu de Nulles.

  © Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya
 • Celler Cooperatiu de Nulles

  Façana i laterals del celler cooperatiu de Nulles.

  © Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya
 • Celler Cooperatiu de Nulles

  Voltes interiors de maó vist.

  © Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya
 • Celler Cooperatiu de Nulles

  Detalls de maó vist en els arcs interiors.

  © Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya
 • Celler Cooperatiu de Nulles

  Detall dels pinacles amb ceràmica blava.

  © Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

Façana.

When to visit it?

Tardor-Hivern.

La cooperativa agrícola de Nulles es fundà el 1917 i el 1919 s’iniciaren les obres de construcció del seu celler noucentista, sota el comandament de l’arquitecte Cèsar Martinell.

L’edifici es troba situat fora del nucli urbà de Nulles, darrere de l’estació. Es tracta d’una sola construcció de dues naus rectangulars de set trams amb doble filera d’arcs que es van construir al mateix temps, motiu pel qual no presenten cap mur divisori. Això afavoreix una major diafanitat i facilita el moviment per la part superior de les tines. A la part posterior de les naus hi ha la sala de màquines.

La façana principal del celler presenta també un gran interès. L’obra té un sòlid basament horitzontal de pedra només interromput per les dues portes d’accés. Aquestes, d’arc parabòlic, sobresurten per fer de suport als grans finestrals que s’hi erigeixen al damunt, també parabòlics i emmarcats amb maó vist. Damunt el basament, la façana presenta pilastres verticals de maó vist i esglaonat, que també apareix en els acabats. Els pinacles que s’aixequen per damunt del cos de l’obra tenen un coronament de ceràmica blava. Les façanes laterals són més senzilles, però també remarcables.

Aquesta obra va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 2002.

 • 1919
 • Cèsar Martinell i Brunet
 • BCIN (DOGC 18.09.2002)