Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Celler Cooperatiu de Falset

  • Celler Cooperatiu de Falset

    Vista de la façana del Celler Cooperatiu de Falset.

    © Bob Masters

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

Façana i arcs interiors.

When to visit it?

Tardor-Hivern.

El celler cooperatiu de Falset és un edifici modernista, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell. Consta d’una estructura basilical amb una nau central coberta amb encavallades de fusta i dues naus laterals de dimensions més petites, separades de la central per pilars de maó vist i arcs parabòlics. El dipòsit d’aigua és un element singular exempt i enlairat per una enginyosa estructura de maons formada per dos arcs parabòlics.

La façana principal es disposa en tres volums amb elements estructurals d’obra vista sobre base de paredat, sòcol de pedra i una porta d’arc de mig punt dovellada, flanquejada per dues portelles amb arc parabòlic. En la composició de la façana es va considerar la tradició d’arquitectura medieval de Falset. La part superior presenta un gran finestral, sota un arc d’obra vista, dividit en nou finestres simètriques molt estilitzades. Les dues caixes d’escala, a banda i banda, actuen de torres, amb un coronament emmerletat. La resta de façanes presenten un ritme doble de finestres que il·luminen la nau principal i les laterals.

El celler cooperatiu de Falset, en actiu, forma la part de la cooperativa Falset-Marçà inscrita en els cellers de la Denominació d’Origen Montsant.

  • 1919
  • Cèsar Martinell i Brunet
  • BCIN (DOGC 18.09.2002)