Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Celler Cooperatiu de Barberà de la Conca

 • Celler Cooperatiu de Barberà de la Conca

  Façana i torre del celler cooperatiu de Barberà de la Conca.

  © Josep Giribet
 • Celler Cooperatiu de Barberà de la Conca

  Conjunt del celler de Barberà de la Conca.

  © Josep Giribet
 • Celler Cooperatiu de Barberà de la Conca

  Interior de la sala de màquines.

  © Josep Giribet

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

Façana i torre amb cúpula.

When to visit it?

Tardor-Hivern.

El celler cooperatiu de Barberà de la Conca és un edifici construït entre els anys 1920 i 1921 per l’arquitecte Cèsar Martinell. És un edifici amb planta en forma de dos rectangles en T, el més gran dels quals està subdividit en tres naus. La nau central és la dedicada a l’estiba de tines i cups i és la més alta. Forma pla basilical, amb dues filades de pilars i arcs equilibrats de contorn complex, i els carcanyols buits sostenen les encavallades de fusta. La teulada és a dos vessants. La façana té tres portes i, al damunt, un grup de cinc finestres amb arcs apuntats de contorn complex. Un sòcol obrat de maçoneria fa la volta al perímetre.

Tots els elements estructurals, com ara pilars i arcs, estan fets amb maó col·locat de formes diverses, sobretot en plec de llibre, la qual cosa dóna una gran bellesa al conjunt.

El disseny dels cups fou en aquella època una experiència molt avançada que incloïa cambres d’aire entre ells, obrades amb volta de maó pla, i conduccions de tubs d’argila per airejar i refrigerar el procés de fermentació.

L’altre cos d’edifici allotja la sala de màquines; el moll de descàrrega, que està situat a un nivell més alt, i la casa del conserge. Estructuralment s’assembla a la nau gran, amb pilars i encavallades.

 • 1919-1921
 • Cèsar Martinell i Brunet
 • BCIN (DOGC 30.07.2002)