Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Adoberia de Cal Granotes

 • Cal Granotes

  Museïtzació de l’adoberia de Cal Granotes.

  © Museu de la Pell
 • Cal Granotes

  Escenes d’adob de la pell a Cal Granotes.

  © Museu de la Pell

Why visit it?

L'adoberia històrica més completa i ben conservada que hi ha a Catalunya.

Curiosity

Importància i singularitat històrica.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

L’antiga adoberia de Cal Granotes és un edifici preindustrial situat al Rec d’Igualada. És l’única adoberia museïtzada de Catalunya. Va començar a funcionar com a adoberia cap a l’any 1763. L’edifici està construït amb pedra i morter, i conserva els clots originals. S’hi realitzava de forma artesanal l’adob de la pell grossa per fer soles de sabates, corretges o guarniments per a les cavalleries.

Conserva les dues plantes típiques d’una adoberia: la ribera i l’estenedor. A la planta baixa o ribera es realitzaven les operacions de preparació i adob de les pells, i a la planta superior o estenedor es feia l’assecat i acabat de la pell. Totes dues plantes estaven comunicades per un forat al sostre anomenat trapa.

 • BCIL 4555-I Data: 16.03.2005