Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Canal industrial de Berga

  • Canal industrial de Berga

  • Tunel del canal industrial de Berga

Per què visitar-lo?

Element històric i industrial destacat.

La curiositat

Els dos aqueductes a l'alçada de Cercs.

En quin moment visitar-lo?

Al llarg de tot l'any.

El canal industrial de Berga és una obra d’enginyeria construïda entre 1886 i 1899 que tenia l’objectiu d’afavorir la industrialització de Berga a partir de l’energia hidrològica. Aquesta obra va proporcionar energia al municipi fins a l’arribada de l’electricitat.

El canal pren l’aigua del Llobregat i de la riera de Saldes, al terme municipal de Guardiola de Berguedà, i recorre 20 quilòmetres proporcionant l’energia per moure les turbines de les tres fàbriques del terme de Berga que aprofiten sengles salts d’aigua. Aquest canal, que serveix 2,33 metres cúbics per segon, té una amplada de 3 metres i una fondària d’1,5 metres a cel obert i de 2,5 metres als túnels. Aquestes excavacions a la roca fan un total de 5.160 metres distribuïts en 27 túnels. Alguns dels més llargs són al terme de Cercs, on el de la Consolació arriba als 800 metres de llargada. També a Cercs es troben dos aqüeductes sobre les rieres de Peguera i de les Garrigues d’un interès arquitectònic remarcable.

  • BCIL (4349-I de data 13.04.2005)