Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Adoberia de Cal Granotes

 • Cal Granotes

  Museïtzació de l’adoberia de Cal Granotes.

  © Museu de la Pell
 • Cal Granotes

  Escenes d’adob de la pell a Cal Granotes.

  © Museu de la Pell

Per què visitar-lo?

L'adoberia històrica més completa i ben conservada que hi ha a Catalunya.

La curiositat

Importància i singularitat històrica.

En quin moment visitar-lo?

Al llarg de tot l'any.

L’antiga adoberia de Cal Granotes és un edifici preindustrial situat al Rec d’Igualada. És l’única adoberia museïtzada de Catalunya. Va començar a funcionar com a adoberia cap a l’any 1763. L’edifici està construït amb pedra i morter, i conserva els clots originals. S’hi realitzava de forma artesanal l’adob de la pell grossa per fer soles de sabates, corretges o guarniments per a les cavalleries.

Conserva les dues plantes típiques d’una adoberia: la ribera i l’estenedor. A la planta baixa o ribera es realitzaven les operacions de preparació i adob de les pells, i a la planta superior o estenedor es feia l’assecat i acabat de la pell. Totes dues plantes estaven comunicades per un forat al sostre anomenat trapa.

 • BCIL 4555-I Data: 16.03.2005