Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Escorxador de Tortosa

  • Escorxador d'Igualada

    La façana de maó vist i ceràmica de l’Escorxador Municipal de Tortosa.

    © Patrimoni industrial de Catalunya

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

Nau central.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

L’edifici és obra de l’arquitecte Pau Monguió i Segura, que va ser alumne d’August Font, Lluís Domènech i Muntaner, Antoni Rovira i Elies Rogent. L’obra va ser projectada el 1905 i construïda entre els anys 1906 i 1908. Forma part del catàleg de l’arquitectura modernista catalana i és una peça significativa de l’arquitectura de les Terres de l’Ebre.

L’Escorxador Municipal de Tortosa es bastí tot guanyant terrenys al riu Ebre i per aquest motiu té un sistema de fonamentació sobre pilotatges i pilars lligats amb arcs molt destacat. Monguió optà per un conjunt de pavellons amb encavallades de fusta i ferro a l’interior. Els edificis s’estructuren simètricament dintre d’un recinte clos i de planta rectangular, i, alhora, combinen els espais tancats i oberts. A l’exterior, la utilització combinada de fàbrica de maó vist i ceràmica evoca l’estil mudèjar.

Va funcionar com a escorxador fins a finals de 1997. Actualment l’edifici acull el Museu de Tortosa i l’Oficina de Turisme de Tortosa.

  • 1905-1908
  • Pau Monguió i Segura
  • BCIL Normativa: 2005/019890/E