Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Destil·leries Gerunda

  • Destil·leries Gerunda

    La façana de les destil·leries Gerunda.

    © Teresa Llordés

Why visit it?

Element històric i industrial destacat.

Curiosity

Façana i màquina de vapor.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

Les destil·leries Gerunda es troben en un edifici modernista que va començar a funcionar l’any 1911 i és obra de l’arquitecte Enric Catà. El propietari, Jaume Catà, va fer construir aquest espai destinat a l’obtenció de destil·lats i a l’elaboració de licors.

Les destil·leries, també conegudes amb el nom de Fàbrica de Vapor Pepita, són una obra de planta rectangular amb una façana d’una originalitat remarcable. En destaca la composició simètrica tot al llarg de la paret. A nivell de terra l’estructuració és singular: diverses portes en arc s’intercalen amb el sòcol, que té preeminència en el pany de paret central.

A l’interior en destaca la gran sala de les bótes amb estucats al foc a les parets. També s’hi conserva l’antic alambí de destil·lació i una màquina de vapor vertical, de marca Alexandre.

Destil·leries Gerunda va deixar de produir licors l’any 2009. La companyia Bardinet va adquirir el negoci de producció de licor i el va traslladar a la seva planta de Gelida. Avui dia l’espai l’ocupen la botiga de vins El Magatzem del Pont i el restaurant Vinomi, que mantenen molts detalls originals.

  • 1911-1913
  • Enric Catà i Catà; reformes: J. Padró, 1991, Ricard Turon, 2003.
  • Nivell B - Protecció parcial Normativa: 1995/000503/G