Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Companyia Fabril de Carbons Elèctrics

  • Companyia Fabril de Carbons Elèctics

    Part de les xemeneies de la Companyia Fabril de Carbons Elèctrics.

    © Teresa Llordés

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

Conjunt de xemeneies.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

El 1898, Climent Asols i Bover creà la Companyia Fabril de Carbons Elèctrics de Castellgalí, que fou la primera empresa del país dedicada a la producció d’elèctrodes de carbó destinats a l’enllumenat públic elèctric.

Van il·luminar els fanals de les ciutats més importants del món, com París, Berlín, Nova York, Boston, Chicago o Sidney. L’empresa es beneficià de la neutralitat d’Espanya en la Primera Guerra Mundial, i va ser essencial en l’enllumenat de l’Exposició Universal del 1929. La Companyia Fabril de Carbons Elèctrics es dotà de maquinària construïda a Berlín i els forns es bastiren amb materials refractaris procedents de les mines de Schavandorf.

La fàbrica es desmantellà el 1992. Actualment pertany a diversos propietaris que han dedicat les naus a funcions diverses. D’entre els elements arquitectònics, cal destacar les vuit xemeneies que corresponen als diferents forns.

  • 1898
  • Al barri de Boades, a tocar del riu Llobregat i de la carretera de Sant Vicenç de Castellet al pont de Vilomara.
  • Nivell A8 Normativa: 2012/047587/N