Mapa del patrimoni industrial de Catalunya

150 elements imprescindibles

Central de Bombament del Besòs

 • Central de Bombament del Besòs

  La Casa de les Aigües.

  © Jordi Contijoch (Servei Patrimoni Arquitectonic de la Generalitat de Catalunya)
 • Central de Bombeig del Besòs

  Decoració modernista original.

  © Pere de Manuel
 • Central de Bombeig del Besòs

  Maquinària per al bombament

  © Pere de Manuel
 • Central de Bombeig del Besòs

  Panoràmica de la nau principal.

  © Teresa Llordés

Why visit it?

Element històric i industrial destacat. Monumentalitat del conjunt.

Curiosity

La sala de les màquines de vapor.

When to visit it?

Al llarg de tot l'any.

La Central de Bombament del Besòs, també anomenada Casa de les Aigües, va ser construïda l’any 1891 sota el comandament de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias. Avui dia, conserva la decoració original de trets modernistes i els elements tècnics de funcionament. En destaca la nau de l’edifici principal, que inclou en el seu espai diàfan un pont grua d’època, i tot el sistema de bombes i conductes. A la central també hi romanen la sala de bombament i comandaments, la sala dels pous, l’antic edifici del vapor amb la sala de calderins, l’edifici amb xemeneia per a calderes i producció de vapor, les edificacions destinades a carboneres, un edifici magatzem i un edifici per a la central elèctrica.

A banda dels elements industrials, també és remarcable la casa del maquinista, que té una curiosa torratxa. La Central de Bombament del Besòs va funcionar fins l’any 1989 i actualment és propietat de l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Recentment ha estat recuperat un dels tres pous de què consta.

 • 1878
 • Antoni Rovira i Trias